• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/mayatekbilisim
 • Nebim V3'ün 12.11.1026.0 Versiyonu Çıktı, - 26/12/2012
 •        Nebim V3'ün yeni versiyonu (12.11.1026.0) kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bu versiyon ile gelen yeniliklerin özetini aşağıda görebilirsiniz:

  • TFRS düzeltme fişlerinin oluşturulması, amortismanın VUK'un yanı sıra TMS-16'ya göre de hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi;
  • Muhasebe ile entegre bütçe yeni bir bütçe uygulaması;
  • Perakende müşteri bilgilerinin mağazalarda daha hızlı, pratik ve doğru bir şekilde elde edebilmesini sağlayan mükerrerlik kontrolleri ve veri giriş sahası kontrolleri;
  • Kasalarda satış hızını artırmak üzere POS ara yüzünde kullanım kolaylıkları;
  • Banka POS gelirleri, fiyatlandırma, indirim kampanyaları yenilikleri ve yeni raporlar.

  TFRS ve TMS Yenilikleri

  Genel Muhasebe uygulamasına TFRS İşlemleri adında yeni bir alt menü eklendi. Bu menüye TFRS'ye (Türkiye Finansal Rapor Standartları) uygun raporlar
  alınabilmesi için muhasebe düzeltme fişlerini oluşturan yeni programlar ilave edildi. Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltme fişleri oluşturma ileriki versiyonlarda gelecektir. Bu kapsamda ilave edilen programlar aşağıdadır.

  Faturaların Reeskont Düzeltme (Peşine İndirgeme) Verilerini Oluştur: Bu program Vadeli Alış ve Satış faturalarını faturanın kesildiği gündeki peşin değerine indirgenmesi ile vade farklarının hangi aylara karşılık geleceğini bulmak için gerekli hesaplamaları yapar ve verileri oluşturur.

  Reeskont (Peşine İndirgeme) TFRS Düzeltme Fişi Oluştur: Yukarıdaki programın oluşturduğu verileri alarak gerekli TFRS düzeltme fişlerini oluşturma işlemi yapar.

  Çalışanların Kıdem Tazminatı Maliyeti TFRS Düzeltme Fişi Oluştur: Çalışanlar için hesaplanan kıdem tazminatlarının TFRS raporlarına uygun hale getirmek için gerekli farklar için TFRS düzeltme fişlerini oluşturur. Bu uygulama için Çalışan Personelin kartına Olası Emeklilik Tarihi alanı ilave edildi.

  Reeskont (Peşine İndirgeme) Düzeltmeleri Raporu: Yukarıda hesaplanan verilerin muhasebe düzeltme fişi oluşturmadan önce veya sonra kontrol edilmesi için raporlama işini yapar.

  Yeni Türkiye Muhasebe Sistemi (TMS) için Amortisman hesaplamada yeni seçenekler ilave edildi. Amortisman VUK'a (Vergi usul kanunu) göre ve TMS-16'ye (Türkiye Muhasebe standartları 16. madde) göre iki ayrı şekilde hesaplanabilecektir. Amortismanların Muhasebeye işlenmesi sırasında, hesaplanan iki amortisman değeri arasındaki farklardan TMFS Düzelme fişi oluşturma işlemi de yapılabilecektir.

  Bütçe Uygulaması

  - Muhasebe Gider Bütçesi yapabilmek için Genel Muhasebe uygulamasına Bütçe adlı yeni bir alt menü eklendi. Bu uygulamada yapılacak bütçe çalışması için önce bütçe tipi belirlenir, burada hangi yıl için bütçe yapılacak gibi bilgiler belirlenir. Daha sonra bütçe uygulamasına girilerek bütçe çalışması yapılır. Bütçe uygulamasında geçen yıl, planlanan ve gerçekleşen bilgileri yan yana alınabilir. Geçen yılın değerlerine verilecek bir yüzde ile artırım yaparak yeni planlanan değerler oluşturulabilir.


  -Toplu olarak gelen Banka işlem fişlerini almak için Excel Dosyasından Banka İşlem Fişlerini Al programı ilave edildi. Dosya formatı Nebim V3 kurulum dizininden bulunabilir (BankTransactionSlips.xlsx).

  - Gelecek POS Gelirleri İle Gelen POS Gelirlerini Karşılaştır Raporu hazırlandı. Bu raporda bağlantı gelecek ile gelen kayıtların bağlantısının kurulması için Banka Kredi Kartı (POS) Hesapları programına Ofis kodu sahası eklendi bu bilginin girilmesi gerekmektedir.  


  - Müşteri ve Tedarikçilerin Borç / Alacaklarını eşleştiren kapama işlemlerini toplu halde FIFO yöntemi ile otomatik kapatma işlemini yapacak Müşteri Ödemeleri ile Borçlarını Toplu Kapatma Sihirbazı ve Tedarikçiye Yapılan Ödemeler İle Alacaklarını Toplu Kapatma Sihirbazı adlı iki yeni program ilave edildi. Bu programlar, borçların alacaklarla kapanmasını tarih sırasında yapan, alınan ödemelerin herhangi bir faturaya veya borca karşılık almayıp tüm borçlarına göre alan firmalar için kullanılabilir.

  - Toplu olarak gelen elektrik, su gibi giderlerin faturalarını bir dosyadan alıp toplu olarak masraf faturası oluşturan Excel Dosyasından Masraf Faturalarını Al adlı yeni bir program ilave edildi. Dosya formatı Nebim V3 kurulum dizinimden bulunabilir (ExpenceInvoices.xlsx).

  - Ürünlerin Temel fiyat verme işlemlerine dışarıdaki verileri almak için Excel Dosyasından Temel Fiyatları Al programı ilave edildi. Dosya formatı Nebim V3 kurulum dizininden bulunabilir (ProductBasePrices.xlsx).

  - Malzemelerin Temel fiyat verme işlemlerini kolaylaştırmak için Ürün temel fiyatları için kullanılan programlara benzer yapıda programlar eklendi: Toplu giriş yapabilmek için Malzeme Temel Fiyatları, hızlı işlem yapabilmek için Malzeme Temel Fiyat Oluşturma Sihirbazı ve dışarıdaki verileri almak için Excel Dosyasından Temel Fiyatları Al. Dosya formatı V3 kurulum dizininden bulunabilir (MaterialBasePrices.xlsx).

  - Birleştirilmiş Ürün İçeriğinden Fiyat Listesi Oluştur adlı yeni bir sihirbaz program ilave edildi. Bu program birleşmiş ürünlerin bileşen ürünlerindeki fiyatları toplayarak birleştirilmiş ürüne fiyat oluşturabilmektedir.

  -Sadece Nebim V3 Mobil uygulamasında olan aşağıdaki programlar Desktop uygulamalarına ilave edidi.

  -Sipariş Al ve Rezerve Et (Gelecek Ürünler Dahil)

  -Sipariş Al ve Rezerve Et

  -Sipariş Al, Rezerve ve İrsaliye Kes

  - Konsinye Satış Paketlerini Sevk Et

  - Bayi Satış Paketlerini Sevk Et

  -İhracat Paketlerini Sevk Et

  - Mağazaya Transfer Edilecek Paketleri Sevk Et

  -Toptan Satış Paketlerini Sevk Et

  -Toptan satışlarda ve dahili sevkiyatlarda matbu form koçan takibi yapmak istemeyen firmalar için Dahili Giriş, Çıkış, Sevk Süreç Parametreleri ve Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametrelerine Koçan Takibi Yapılacak seçeneği ilave edildi.

  - Mağaza parametrelerine Rapor Dosyaları Dizini tanımlama seçeneği ilave edildi. Böylece mağazanın alması gereken özel rapor dizaynları (*.repx dosyaları) burada tanımlanacak dizine atılabilecektir. Bu isteğe bağlı bir seçenektir, dizine herhangi bir rapor dizayn dosyası konulmaz ise merkezdeki dizaynlar kullanılacaktır ve program önceki versiyonlardan farklı bir davranış göstermeyecektir.

  - Nebim V3 Mobil ve Nebim V3 ERP ara yüzlerinde özet giriş ekranlarındaki varyant tablosu açıldığında aktif renk satırın tüm varyantlarındaki envanterinin ilgili varyantın altında gözlemlenmesi sağlandı.

  - İndirim Kampanyaları tanımlama ekranı yeniden düzenlendi. Bu ekran bir sihirbaz ekranı şekline getirildi ve indirim kampanyası tanımlanmasın adım adım yapılabilmesi sağlandı. Bu ekranda daha önce aktif kampanyalarda tanımlama ekranına girilemiyordu. Şu anda değişiklik yapılmasına izin verilmemekle birlikte tanımlamaların görülebilmesi sağlandı. Ayrıca ana ekranda aktif kampanyalar kırmızı uyarı rengi ile dikkat çekecek hale getirildi.

  - İndirim kampanyalarında Kampanyan Uygulama Yöntemlerinden Fiş Toplamına İndirim Yap seçeneği kaldırılarak bu seçenek Fişteki Bütün Ürünlere İndirimi Dağıt olarak eklendi. Bu seçenekte iskonto aynı şekilde uygulanmakla birlikte iskonto dipte değil satırlara uygulandı. Bütün kampanya iskontoları tek iskonto tipine atılarak bu iskonto satıra alındı. Ayrıca Kampanya Dahil Kazandıran ve Uygulanan Ürünlere İndirimi Dağıt şeklinde yeni bir uygulama yöntemi eklendi.

  - İndirim kampanyalarına Parola Doğrulama ile Birlikte Geçerlidir adlı yeni bir parametre eklendi. Bu parametresi aktif olan indirim kampanyalarında kampanyanın uygulanması için bir parola girilmesi gerekmektedir. Bu parolalar kampanya tanımla ana ekranından excel dosyasından alınabilir. Dosya formatı Nebim V3 kurulum dizininden bulunabilir (DiscountOfferPasswords.xlsx). Bu uygulama diğer firmalarla ortaklaşa yapılan kampanyanlar da kullanılabilir. Firmalar indirim çeki yerine cep telefonlarına sms ile veya e-mail adreslerine parolalar göndererek kampanya kazandırabilmektedirler.

  - Nebim V3 Mobil uygulamasındaki toptan satışlarda kampanya uygulaması aktif hale getirildi.

  -Ayarlar Uygulamasındaki alt menüler, konuya göre düzenlenmesi için yeni alt menülere bölündü. Bu uygulamadaki daha önce Konsinye Mağazalar adlı programın adı, Ürün Transferi Yapılabilir Konsinye Mağazaları Seç olarak değiştirildi.


  - Ayarlar Uygulamasında, Yetkiler alt menüsüne Hareketleri Tüm Kullanıcılara Kilitle adlı yeni bir program ilave edildi. Bu ayar daha önce Şirket parametreleri programından yapılmaktaydı. Bu ayar yetkiler bölümüne alınmış oldu.

  Perakende Müşteri Verilerini Düzenle

  -Perakende Müşteri verilerindeki kirli bilgileri temizlemek için Mağazaların Yönetimi uygulamasına Perakende Müşteri Verilerini Düzenle adında yeni bir alt menü eklendi. Bu kapsamda aşağıdaki programlar yer almaktadır.

  - İsim Soyadı Alanlarını Düzenle: Bu uygulamada Müşteri Adı ve Soyadı alanlarındaki hatalı boşluk karakterelerinin kaldırılması, bütün karakterlerin Büyük Harf yapılması, Baş harflerin büyük harf yapılması gibi çeşitli seçenekler ve kullanıcının manüel düzenleme yapabileceği ayrıca bir seçenek bulunmaktadır.

   
  - Telefon Numaralarını Düzenle: Bu uygulamada hatalı telefon numaralarının toplu silinmesi, uygun formatlara getirilmesi, alan kodları eklenmesi gibi çeşitli seçenekler yer almaktadır.

   
  - Elektronik Posta (e-mail) Adreslerini Düzenle: Bu uygulamada hatalı elektronik posta adreslerinin toplu silinmesi, uygun formatlara getirilmesi gibi çeşitli seçenekler yer almaktadır.

  - Posta Adreslerini Düzenle: Bu uygulamada boş adreslerin toplu silinmesi, ülke, şehir, ilçe alanlarının toplu düzenlenmesi gibi çeşitli seçenekler yer almaktadır.

  - Aynı Müşteri İçin Birden Fazla Açılmış Kartları Birleştir: Bu uygulama gelecek versiyonda yer alacaktır. 

  Nebim V3 Veri Ambarı

  • Microsoft SQL Analysis Server yetkilerinin yedeğinin alınması sağlandı. Böylece herhangi bir sürüm yenilenmesinde veya veri tabanı silinmesinde yetkilerin yedekten geri dönülmesi sağlandı.
  • Veri Ambarı Ayarları programında E-Mail Ayarları adlı yeni bir bölüm ilave edildi. Veri Ambarı güncellemeleri sırasında veya herhangi bir problem oluştuğunda programın tanımlı e-mail adreslerine otomatik E-Mail göndermesi sağlandı.
  • Stok Hareketlerinin istenilen fiyat grubuna göre tutarlı alınabilmesi sağlandı.  

  Nebim V3 İş Zekası

  İş Zekası uygulamalarının tanıtımını yapan ve hangi analizin ne işe yaradığı bilgisini veren bir Online Yardım (Help) ekranı tasarlandı.

  Ürün Yöneticisi Gösterge Panosu (Dashboard)'larına iki yeni analiz eklendi.

  • Geçmiş Sezon Ürünlerinin Analizi: Satışların, ciro, adet, brüt marj ve indirim tutarlarının, geçmiş sezon ürünlerinden gelen % sini göstermeyi sağlar.
  • Geçmiş Sezon Ürünlerinin Haftalık Analizi: Sezon ürünleri ile sezon dışı (geçmiş sezon indirimli ürünler, bir sonraki sezonun önceden gönderilmiş ürünleri) ürünlerin, ürün, mağaza ve KPI bazında değişik kombinasyonlarda analizini yapar.

  Mağazalar Koordinatörü Gösterge Panosu (Dashboard)' larına üç adet yeni analiz eklendi. 

  • Ziyaretçi Giriş Sayıları Analizi: İstenilen mağaza veya mağaza gruplarına, günlük ziyaretçi giriş sayılarının, "önceki gün", "geçen hafta", "geçen ay", "geçen yıl" değerlerini ve değişim yüzdelerini gösterir.
  • Ziyaretçi Giriş Sayıları Analizi (Mağaza): Verilen tarih aralığında mağazalara giriş yapan ziyaretçi sayısı değerleri ile bu değerlerin geçen yıla göre fark % lerini gösterir.
  • Ziyaretçi Giriş Sayıları Analizi (Detaylı Analiz): Verilen tarih aralığında günlük ziyaretçi giriş sayıları ve buna bağlı ciro/giriş sayısı, fatura sayısı/giriş sayısı ve sepet derinliği değerlerinin geçen yıl ile karşılaştırmasını sağlar.

   
  Mağaza Müdürü Gösterge Panosu (Dashboard)' larına bir adet yeni analiz eklendi.

  • Anlık Dashboard: İlgili mağaza için on beş dakikalık aralıklar ile ciro, adet ve günlük hedef bilgisi ile öngörülen kapanıştaki ciro ve adet bilgisini gösterir.

  Duyuru Arşivi

 • Nebim, Çözüm Ortakları Zirvesi 2017'yi Antalya'da Gerçekleştirdi
 • Nebim V3 ERP'nin Ekim 2016 Versiyonu Yayınlandı (Nebim V3 Ver.16.10.1)
 • Nebim, 250 Kişinin Katıldığı Çözüm Ortakları Zirvesi 2016'yı Antalya'da Gerçekleştirdi
 • Nebim Ankara'da Müşterileri ile Buluştu, 9 Şubat 2016
 • KIDEX EXPO Anne Çocuk Gereçleri ve Oyuncak Fuarında Nebim Çözümlerimizi Tanıttık...
 • Nebim V3 ERP'nin Nisan 2015 Versiyonu Kullanıcıların Hizmetine Sunuldu (Nebim V3 Ver.15.4.1)
 • Nebim V3 ERP’nin Ekim 2014 Versiyonu Kullanıcıların Hizmetine Sunuldu
 • Missha Nebim Çözümlerini Mayatek Bilişim İle Projelendirmeyi Tercih Etti
 • Nebim V3, Nisan 2014 Versiyonu ve E-Defter Uygulaması ile Gelişmeye Devam Ediyor (Ver.14.4.1)
 • Braganza Home Nebim Çözümlerini Mayatek Bilişim İle Projelendirmeyi Tercih Etti...
 • Mine Mağazaları Nebim Çözümlerini Mayatek Bilişim ile Projelendirmeyi Tercih Etti...
 • Nebim V3 Ver 13.10.1 Versiyonu Çıktı.
 • E-Fatura'ya hazır mısınız ?
 • Nebimin Yeni Destek Sistemi NebimExtra Hizmetinizde,1 Nisan 2013
 • Nebimin Yeni Destek Sistemi NebimExtra Kullanıma Hazırlanıyor.
 • Nebim Winner'ın TMS/TFRS Desteği
 • Nebim Winner Tanıtım Eğitimleri Ocak 2013
 • Nebim V3 Tanıtım Eğitimleri Ocak 2013
 • Nebim V3'ün 12.11.1026.0 Versiyonu Çıktı,
 • Firmanızı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) Hazırlayın,
 • Nebim Winner Tanıtım Eğitimi -Temmuz 2012
 • Nebim V3 ERP Tanıtım, Temel Kullanıcı Eğitimleri - Temmuz 2012
 • Nebim Winner Temel Kullanıcı Eğitimleri - Haziran 2012
 • Türkiye Muhasebe Standartları ve NEBİM
 • Nebim Winner Temel Kullanıcı Eğitimleri - Mayıs 2012
 • Nebim "İstanbul 5.Moda Hazır Giyim Konferansı"na B2B Ana Sporu Olarak Katılıyor, 3-4 Mayıs 2012
 • Nebim, SQL Server 2012 Sanal Lansman'ında Nebim V3'ü Tanıtıyor
 • 5651 Korkulu Rüyanız Olmasın... İnternet Kullanımınızı Kontrol Altına Alın.
 • Nebim Winner, Ocak 2012 Versiyonu ile Gelişmeye Devam Ediyor,
 • Nebim V3'ün 11.9.1028.0 Versiyonu Çıktı,
 • MAYATEK BİLİŞİM "Microsoft İş Ortağı"