• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/mayatekbilisim
 • Nebim Winner'ın TMS/TFRS Desteği - 19/01/2013
 • Nebim Winner'ın TMS/TFRS Desteği,

  Nebim Winner'in kullanıcıların hizmetine sunduğu yeni versiyonu olan "01.10.2012" versiyonu, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) mali ve finans konularında beraberinde getirdiği yeni düzenlemeleri destekleyen yenilikler içermektedir. Nebim Winner'ın Muhasebe uygulamasına eklenen bu yenilikler, Nebim Winner kullanan firmaların Türkiye Finansal Raporlama Sistemi (TFRS) ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları'nı (TMS) uygulamaları amacıyla geliştirilmiştir.

  Nebim'in Winner kullanıcıları için geliştirdiği TMS/TFRS yenilikleri ayrı bir uygulama olarak lisanslandırılmamakta olup, Nebim Winner'ın Muhasebe uygulamasına dahil edilmiştir.

  Nebim Winner'ın Muhasebe uygulamasını lisanslamış olan ve Winextra bakım anlaşması olan firmalar, Nebim Winner'ın yeni versiyonu kapsamında sunulan TMS/TFRS yeniliklerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek olup, versiyonu edinmek için destek sorumluları ile iletişime geçebilirler. Nebim Winextra bakım anlaşması olmayan firmalar ise yeni versiyonu satın almak ve Nebim Winextra bakım anlaşması hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilcileri ile görüşebilirler.

  Firmalar, yeni TTK'nın beraberinde getirdiği, TFRS uyumlu TMS'yi kendi ortamlarında uygulamak için mali işler ve raporlama alanında atmaları gereken adımları belirleyerek kendi ortamları için en uygun çalışma süreçlerini ve mali yöntemleri tespit etmelidir. Bu konuda firmalar, konu ile ilgili uygulama desteğini alacakları kendi YMM/SMM'lerinden ya da denetçilerinden elde edecekleri bilgiler doğrultusunda Nebim Winner'ın yeni versiyonunu kullanabileceklerdir.

  Bu dokümanda Nebim Winner'ın TMS/TFRS desteği ile ilgili yenilikler belirtilmiş olup, Nebim V3'ün konu ile ilgili yenilikleri ayrı bir dokümanda anlatılmaktadır.

  Nebim Winner TFRS Uygulaması

  Nebim Winner'ın 01.10.2012 versiyonu kapsamındaki Türkiye Finansal Raporlama Sistemi (TFRS) uygulamaları, Nebim Winner'ın Muhasebe programında ayrı bir menü altında sunulmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun işlem ve fiş oluşturma seçenekleri ile bu işlemlere ait raporlamalar TFRS işlem menüsünden yapılmaktadır.

   

  Nebim Winner'ın TMS ve TFRS İşlemleri ile İlgili Yenilikleri

  Son düzenlemelere göre, muhasebe kayıtlarının Vergi Usul Kanununa (VUK) göre tutulması kararlaştırılmıştır. Dönem sonlarında yapılacak düzeltme işlemleri ve raporlamaları ile birlikte TFRS'ye uyumlu raporlar oluşturulabilecektir. Bu kapsamda fatura ve diğer işlemlerin muhasebeleştirmesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

  TFRS düzeltme işlemleri ile ilgili olarak, Nebim Winner'ın Muhasebe' uygulamasına "TFRS Düzeltme Fişi" adında bir fiş türü eklenmiştir. Birçok raporu "TRFS fişleri dahil veya hariç" alma seçeneği bulunmaktadır.

  TMS 2 Stoklar Standardına göre vadeli alımlar üzerinden hesaplanan vade farkları faiz giderleri olarak kaydedilecek. Kayıtlarda alım bedeli, peşine indirgenmiş bedel üzerinden düzeltilecektir.

  TMS 18 Standardına göre vadeli satışlar üzerinden hesaplanan vade farkları faiz gelirleri olarak kaydedilecek. Kayıtlar satış bedelinin peşine indirgenmiş bedeli üzerinden düzeltilecektir. Nebim Winner'ın "TFRS İşlemleri" menüsündeki "Alış ve Satışların Peşine İndirgenmiş Verilerini Oluştur" işlemi ile vadeli faturalardaki vade günlerine göre faiz hesaplaması yapılmakta ve peşine indirgenecek değerler bulunmaktadır.


  Faiz oranının hesaplanmasında, dönemsel olarak belirlenen oran değiştirilebilmektedir. Faturanın vade gününün hesaplanmasında, toptan faturalar için ödeme dağılımındaki vade günlerine göre hesaplama baz alınmaktadır. Peşine indirgeme faiz formülünün hesaplanmasında hangi ödemenin kaç gün vadeli olduğu göz önüne alınmaktadır. Peşine indirgeme faiz formülü şu şekildedir:

  Anapara / (1 + faiz oranı%) ^ (gün / 360)

  Kredili satışlarda vade günleri, taksit tarihlerinden hesaplanmaktadır. Perakende satışlarda ise vade gün bilgisi ödeme türüne bağlı olarak hesaplanmaktadır. Hangi ödeme şekli için kaç gün vade farkı hesaplanacağı, perakende satış ödeme şekli tanımlarından belirlenebilmekte ve işlemler buna göre yapılmaktadır.

   

  Hesaplama sonucunda alış ve satışlar için peşine indirgeme sonuçları ayrı ayrı raporlanmaktadır. Raporları, fatura detaylı veya muhasebe hesap kodu bazında kümülatif olarak almak mümkündür.

  Peşine indirgeme uygulamasında iki işlem yapılmaktadır:

  Dönem içindeki vade ve faturaların peşine indirgenmiş tutarlarındaki faiz tutarları, gelir ve gider tahakkuk hesaplarına atılmaktadır. Bu tutarlar faturanın üzerindeki hesaplanan faiz tutarıdır ve tamamı gelir ve gider tahakkuk hesaplarına atılır.

  Peşine indirgeme işlemindeki ikinci işlem ise, gelir gider tahakkuklarına aktarılmış tutarların gider tablosu hesaplarına aktarılmasıdır. Bu işlemle, hesaplanan faizlerin ilgili döneme isabet eden tutarları gider tablosu hesaplarına yansıtılır. Yukarıdaki rapordaki örnekte, peşine indirgeme tipindeki işlemler toplam faizi belirtir, faiz tipindeki işlem ise ilgili döneme ait gider tutarlarını belirtir.

  Alış ve satışlara ait peşine indirgeme ve hesaplanmış faiz tahakkuklarının gelir tablosu hesaplarına aktarılması işlemi, bu raporlarla kontrol edildikten sonra "TFRS Düzeltme Fişi Oluştur" programı ile peşine indirgenmiş verilerden TFRS düzeltme fişleri oluşturulur.

  Düzeltme kayıtlarından TFRS fişlerinin oluşturulması için entegrasyon hesaplarında düzenlemeler yapılmıştır. TFRS peşine indirgeme stok hesapları için stok kartlarının alış satış entegrasyon hesapları kullanılırken, karşı hesaplar için Muhasebe, Şube tanımları altına aşağıdaki hesap tanımları eklenmiştir. Bu hesap tanımları ile şubelere ait peşine indirgeme gelir, gider tahakkuk hesapları ve bunların gider tablosuna aktarımı için kullanılacak gelir, gider hesapları şube tanımlarından yapılmaktadır.


  TFRS düzeltme fişleri sistem tarafından otomatik olarak oluşturulabileceği gibi, istenirse "TFRS Düzeltme Fişi" menüsünden elle giriş de mümkündür. Düzeltme fişleri girilerek TFRS Uyumlu Gelir Tablosu ve Bilanço almak mümkün olmaktadır.


  Stok Değer Düşüklüğü:

  TMS 2'ye göre dönem sonu stok değerlemesi, net gerçekleşebilir değer ile yapılmaktadır. "TFRS İşlemleri" menüsünde yer alan "Stok Değer Düşüklüğü Hesaplama Raporu" sayesinde stokların net gerçekleşebilir değeri bulunmakta ve varsa stok değer düşüklüğü hesabına yansıtmaları yapılmaktadır. Stoklar; maliyet ve net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile değerlendirilir. Bunun için dönem sonu stok bedeli ile planlanan satış fiyatları karşılaştırılmakta ve satış fiyatına göre envanterin düşük olması durumunda bu değer için stok değer düşüklüğü hesaplanmakta ve bu tutar toplamı üzerinden dönem sonu TFRS yansıtma fişi oluşturulmaktadır.

  Satılan Malın Maliyeti (SMM) ve dönem sonu envanterinin TMS 2'ye göre hesaplanması:

  Bu konu için "Satışları TFRS'ye göre maliyetlendir" uygulaması TFRS'ye göre çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Mal alış ve satış değerleri peşine indirgendikten sonra maliyet hesaplaması, peşine indirgenmiş değerler üzerinden tekrar hesaplatabilecektir.

  "TFRS İşlemleri" menüsü altına hesaplanan bu değerlerle alınabilecek iki rapor eklenmiştir. "TFRS'ye Göre Envanter Raporu", TFRS maliyetlendirme ile hesaplanan değerlere göre dönem sonu maliyetli envanteri raporlar. "TFRS'ye Göre Satışlar Raporu", satılan malın maliyeti tutarlarını TFRS'ye göre hesaplanan maliyet değerlerine göre raporlar.

  "TFRS'ye Göre Ekstre (Hesaplanan Maliyetli)" raporunda, TFRS'ye göre hesaplanan maliyet değerine göre stok maliyet ekstresi raporlanır.


  Finansal Tablolar ile ilgili düzenlemeler:

  Finansal tablolarla ilgili TMS 1 standartlarına göre Nebim Winner Muhasebe uygulamasında Bilanço ve Gelir Tablosunda düzenlemeler yapılmıştır. Bu uygulamalarda TFRS düzeltme fişlerinin dahil edilip edilmeyeceği sorularak Vergi Usul Kanununa göre veya TFRS'ye göre ayrı ayrı Gelir Tablosu ve Bilanço alınabilmektedir.

  Nebim Winner Muhasebe programı içerisindeki mizan ve bakiye gibi raporlara TFRS ile ilgili fişlerin dahil edilip edilmeyeceği filtrelerde sorulmaktadır. Alınan raporlarla TFRS sistemine göre veriler raporlanabilmektedir.

  Hasılat sayılacak işlemlerle ilgili düzenlemeler:

  TMS 18'e göre dönem sonlarında hasılat sayılmayacak işlemlerin ayrı raporlanması gerekmektedir. Muhasebe entegrasyonu ve defter tutma Vergi Usul Kanununa göre yapıldığı için dönem sonlarında hasılat sayılmayan işlemlerin ayrı raporlanması ve TFRS yansıtmalarının gerçekleştirilmesi için Winner hareket tipi yapısı kullanılmaktadır.

  Bunun için hareket tipi kullanımında hasılat sayılmayacak işlemleri raporlayabilecek hareket tipleri açılır. Dönem sonunda hasılat sayılma şartını karşılamayan fişlerin hareket tipleri değiştirilebilir ve bu hareket tipine ait işlemler raporlanır. Bu tutarlar dönem sonlarında hasılat hesaplarından TFRS fişi ile ters kayıtlarla yansıtılarak dönem sonu işlemlerinde TFRS'ye göre hasılat düzeltmeleri yapılır.

  Çalışanlara sağlanan faydalar:

  TMS 19 Kıdem tazminatına ait hesaplamalar İnsan Kaynakları ve Ücret Bordrosu programı ile yapılmaktadır. "Çalışanların Kıdem Tazminatı TFRS Raporu" ile kıdem tazminatlarının TFRS'ye göre düzeltilmiş değerleri raporlanır. Buna ait TFRS düzeltme fişleri "TFRS Düzeltme Fişi Gir Değiştir Sil" programından girilir.

  TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar:

  Bu standartla ilgili olarak düzenlemeler Nebim V3'ün Sabit Kıymetler uygulaması ile desteklenmektedir. Nebim V3'ün Sabit Kıymetler uygulamasında bu konuda geliştirmeler devam etmekte olup, yenilikler ayrıca duyurulacaktır.

  Nebim, yazılımlarına TMS/TFRS düzenlemeleri ile ilgili olarak eklediği yenilikleri güncel mevzuata uygun olarak hazırlamaktadır. İleride çıkabilecek yeni yönetmelik ve talimatlar Nebim tarafından değerlendirilip yazılımlarda gerekli düzenlemeler dikkate alınacaktır.

  Duyuru Arşivi

 • Nebim, Çözüm Ortakları Zirvesi 2017'yi Antalya'da Gerçekleştirdi
 • Nebim V3 ERP'nin Ekim 2016 Versiyonu Yayınlandı (Nebim V3 Ver.16.10.1)
 • Nebim, 250 Kişinin Katıldığı Çözüm Ortakları Zirvesi 2016'yı Antalya'da Gerçekleştirdi
 • Nebim Ankara'da Müşterileri ile Buluştu, 9 Şubat 2016
 • KIDEX EXPO Anne Çocuk Gereçleri ve Oyuncak Fuarında Nebim Çözümlerimizi Tanıttık...
 • Nebim V3 ERP'nin Nisan 2015 Versiyonu Kullanıcıların Hizmetine Sunuldu (Nebim V3 Ver.15.4.1)
 • Nebim V3 ERP’nin Ekim 2014 Versiyonu Kullanıcıların Hizmetine Sunuldu
 • Missha Nebim Çözümlerini Mayatek Bilişim İle Projelendirmeyi Tercih Etti
 • Nebim V3, Nisan 2014 Versiyonu ve E-Defter Uygulaması ile Gelişmeye Devam Ediyor (Ver.14.4.1)
 • Braganza Home Nebim Çözümlerini Mayatek Bilişim İle Projelendirmeyi Tercih Etti...
 • Mine Mağazaları Nebim Çözümlerini Mayatek Bilişim ile Projelendirmeyi Tercih Etti...
 • Nebim V3 Ver 13.10.1 Versiyonu Çıktı.
 • E-Fatura'ya hazır mısınız ?
 • Nebimin Yeni Destek Sistemi NebimExtra Hizmetinizde,1 Nisan 2013
 • Nebimin Yeni Destek Sistemi NebimExtra Kullanıma Hazırlanıyor.
 • Nebim Winner'ın TMS/TFRS Desteği
 • Nebim Winner Tanıtım Eğitimleri Ocak 2013
 • Nebim V3 Tanıtım Eğitimleri Ocak 2013
 • Nebim V3'ün 12.11.1026.0 Versiyonu Çıktı,
 • Firmanızı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) Hazırlayın,
 • Nebim Winner Tanıtım Eğitimi -Temmuz 2012
 • Nebim V3 ERP Tanıtım, Temel Kullanıcı Eğitimleri - Temmuz 2012
 • Nebim Winner Temel Kullanıcı Eğitimleri - Haziran 2012
 • Türkiye Muhasebe Standartları ve NEBİM
 • Nebim Winner Temel Kullanıcı Eğitimleri - Mayıs 2012
 • Nebim "İstanbul 5.Moda Hazır Giyim Konferansı"na B2B Ana Sporu Olarak Katılıyor, 3-4 Mayıs 2012
 • Nebim, SQL Server 2012 Sanal Lansman'ında Nebim V3'ü Tanıtıyor
 • 5651 Korkulu Rüyanız Olmasın... İnternet Kullanımınızı Kontrol Altına Alın.
 • Nebim Winner, Ocak 2012 Versiyonu ile Gelişmeye Devam Ediyor,
 • Nebim V3'ün 11.9.1028.0 Versiyonu Çıktı,
 • MAYATEK BİLİŞİM "Microsoft İş Ortağı"